top of page
  • Writer's pictureMaria M. Berglund

Fördjupning i berättarperspektiv - två artiklar för open access

Updated: May 28För Skolverkets räkning har jag författat två fördjupande artiklar om berättarpespektiv i romaner och noveller. Dessa artiklar finns att tillgå som open access på Skolverkets webb Lärportalen, vilket innebär att det är fritt och gratis för vem som helst att gå in och ladda ner pdf:erna och läsa!


Här nedan hittar du en kort sammanfattning av respektive artikel, samt länkarna till dem. Ta gärna del av materialet om du önskar!(Bilden kommer från Unsplash)
Berättarröst och synvinkel i litterära föreställningsvärldar


"Berättarröst och synvinkel i litterära föreställningsvärldar" är rubriken på artikel nummer ett, som på ett grundläggande plan går igenom den litteraturvetenskapliga narratologins sätt att analysera perspektiv.


Artikeln förklarar och exemplifierar med hjälp av några välkända barn- och ungdomsböcker, många illustrativa figurer och förenklade begrepp, för att göra den narratologiska teorin mer tillgänglig för alla. Artikeln bygger ursprungligen på ett undervisningsmaterial jag skapade när jag arbetade som universitetetslärare i litteraturvetenskap.


Målgruppen som artikeln är skriven för är i första hand svensklärare åk 4-9, som ett fortbildningsled i deras litteraturundervisning, men jag tror att alla som är intresserade av att lära sig att förstå perspektiv bortom bara"jagberättare" och "tredjepersonsberättare" kan få ut något av att läsa den.


Länk till artikeln:

Berättarröst och synvinkel i romaner med mer komplexa berättarstrukturer


"Berättarröst och synvinkel i romaner med mer komplexa berättarstrukturer" är rubriken på artikel nummer två, som bygger vidare på de begrepp som introducerades i artikel nummer ett ovan.


De mer komplexa berättarstrukturer som artikel nummer två tar upp och exemplifierar genom kända barn- och ungdomsböcker är:


- parallellhandling

- ramberättelse

- metafiktion (när författaren själv dyker upp som en karaktär i fiktionsvärden)

- opålitliga berättare

- samtidigt berättande vs. retrospektivt berättande


Även denna artikel vänder sig primärt till svensklärare åk 4-9 som en del av Skolverkets Läslyftet-satsning, men artikeln kan med fördel läsas av alla som vill fördjupa sig och lära sig mer om perspektiv i romaner.


Länk till artikeln:


211 views0 comments

Comments


bottom of page