top of page
full-logo-rosa.png

Som universitetsstudent pluggade jag litteraturvetenskap, språk och kreativt skrivande, samt genusvetenskap och filosofi. Detta ledde vidare till att jag sedan kom in på forskarutbildningen i litteraturvetenskap, och jag tog min doktorsexamen 2013 med en avhandling om litteraturhistorieskrivning ur  genusperspektiv. Jag har sammanlagt mer än 600 högskolepoäng på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

20181112_141259_edited.jpg

Litteraturvetare

med dubbelexamen

​Efter disputationen arbetade  jag som universitetslektor i litteraturvetenskap med undervisning, kursplanering och handledning av uppsatser och examensarbeten. Jag har också varit projektanställd litteraturforskare och forskningsstipendiat, liksom producent av utbildningsmaterial inom projektet Läslyftet för Skolverket.

Under åren inom den akademiska världen längtade jag emellertid ofta efter att återkomma till det kreativa skrivandet igen, något som blivit lagt åt sidan under tiden jag arbetade på min doktorsavhandling. När möjligheten öppnade sig att gå utbildningen till diplomerad lektör hos Litterära Konsulter tog jag därför chansen. Examen från denna utbildning tog jag 2019.

fil dr rund 2.png
diplomerad_tryck-120px-rund.png
bottom of page