Litteraturvetare

med

dubbelexamen

Litteratur och språk har varit en röd tråd genom livet sedan så långt tillbaka jag kan minnas. Som med alla livslånga passioner har intresset över tid emellertid förändrats och utvecklats. I det här fallet har det både fördjupats och specialiserats, och det har blivit mitt yrke.

​Som universitetsstudent pluggade jag litteraturvetenskap, språk och kreativt skrivande, med tillägg av genusvetenskap och filosofi. Detta ledde vidare till att jag sedan kom in på forskarutbildningen i litteraturvetenskap, och jag tog min doktorsexamen 2013 med en avhandling om litteraturhistorieskrivning ur ett genusperspektiv.

Efter disputationen arbetade  jag några år som universitetslektor i litteraturvetenskap med undervisning, kursplanering och handledning av uppsatser och examensarbeten. Jag har också varit projektanställd litteraturforskare och forskningsstipendiat, liksom producent av utbildningsmaterial inom projektet Läslyftet för Skolverket.

Under åren inom den akademiska världen längtade jag emellertid ofta efter att återkomma till det kreativa skrivandet igen, något som blivit lagt åt sidan under tiden jag arbetade på min doktorsavhandling. När möjligheten öppnade sig att gå utbildningen till diplomerad lektör hos Litterära Konsulter tog jag därför chansen. Examen från denna utbildning tog jag i början av 2019.

Det yrkesmässigt roligaste jag vet är att bredda och fördjupa mina kunskaper, och att kunna dela med mig av dessa kunskaper och bidra till att andra lär sig och utvecklas!

Kontakt

e-post:

maria@litteraturbyran.se

​​

telefon:

070 478 68 04

sociala medier:

  • Facebook - White Circle
  • White Instagram Icon

© 2021 Maria M. Berglund