top of page
full-logo-rosa.png
rajesh-rajput-bgbCQORa2z8-unsplash_edite

Sagt om mig - ord från kunder

"Det finns inget bra sätt att linda in detta så jag går rakt på sak: detta var tamejfan den mest ambitiösa och mest användbara respons jag någonsin fått - jag är imponerad!

Det är enkelt och trevligt att jobba med Maria. Hon är lyhörd och mån om att förstå vad jag försöker åstadkomma med min text och hon är genuint intresserad av att bidra till att berättelsen blir bättre.

 

Jag fick ett mycket ambitiöst, grundligt och användbart utlåtande. Maria är holistiker och har inga som helst problem med att diskutera vilka konkreta uppdateringar texten kräver i termer av balans, målgrupper, stil och genre. Det tar inte lång tid för mig att inse att hennes förslag innebär en renare stilbild och tydligare profil, vilket troligen stärker manusets chanser hos ett bokförlag.

Maria rör sig inte enbart på molnfri höjd, hon kan även det berättartekniska hantverket. I utlåtandet finns initierade påpekanden och förslag som berör berättarperspektiv, utvecklingskurvor, gestaltning, scenutveckling och tempo.

 

För att sammanfatta: Maria M Berglund är jävligt duktig och jag hoppas att den skrivande delen av svenskarna snabbt upptäcker vilken tillgång hon är."

JAN BJÖRKMAN, FÖRDJUPAT LEKTÖRSUTLÅTANDE 

"Maria har god förståelse för att man som författare kan känna sig såväl självmedveten som osäker, och hon tar sig an uppdrag med stor professionalitet. Hennes handfasta råd paketerades pedagogiskt och på ett konstruktivt sätt som verkligen hjälpte mig att utveckla och vässa mitt manus.

 

Att lämna ut sin text till någon annan är laddat och nervöst, det vet alla som skriver. Men vill man utveckla sitt skrivande och ta manuset till nya nivåer är det rätt väg att gå. Vårt samarbete sträckte sig ända från råmanusbearbetning med renodlad lektörsläsning till redaktörsgranskning i slutfasen av manusframställan. Jag är mycket nöjd och kan varmt rekommendera Marias tjänster både som lektör och redaktör. Vårt samarbete har bara börjat!"

MALIN EDGREN, LEKTÖRSUTLÅTANDE OCH REDAKTÖRSLÄSNING 

"Maria ger verkligen det lilla extra och jag vill varmt rekommendera henne.

 

I bunden dikt på ett tema man brinner för, är det en svår balansgång mellan känsla och formalia. Maria var lektör för min diktsamling och tog sig an uppdraget med stort engagemang och mycket kunskap. Hon gav viktiga kommentarer kring både helhet och detaljer, och jag fick även värdefulla tips om förlagsbranschen."

JENNY LINDQVIST, LEKTÖRSUTLÅTANDE 

"Stort tack för ditt gedigna arbete med mitt manus! Jag är mycket nöjd med utlåtandet, som har hjälpt mig att se på manuset från nya vinklar. Jag har redan börjat pröva nya grepp enligt dina förslag."

HEDVIG-CHRISTINA HELL, LEKTÖRSUTLÅTANDE 

"Jag är så oerhört tacksam för att jag fick kontakt med dig och för att du tog dig an mina dikter. Ditt lektörsutlåtande har gjort så mycket gott för mig som person och för mitt skrivande.

 

Det är tydligt, rakt på (som jag önskade) och många tips och tankar runt mitt skrivande. Jag kommer att varmt rekommendera dig som lektör till andra, för ditt gedigna arbete, din noggrannhet, din förmåga att se detaljer i texten och ge klar och tydlig respons."

JOHANNA EISFELDT,FÖRDJUPAT LEKTÖRSUTLÅTANDE 

bottom of page