Lektörs-Tjänster

NY TJÄNST SOM LANSERAS 2021:

Under 2021 lanserar jag en ny tjänst som heter "STARTPAKET".

Läs mer om tjänstens innehåll och se förmånligt rabattpris under en begränsad lanseringsperiod januari - april 2021.

 

FÖRSTA-KAPITEL-ANALYS

Det första kapitlet i ett manus är ofta avgörande, både när det handlar om att skicka ditt manus till förlag och när det handlar om att fånga in läsarna i din story.

I en första-kapitel-analys kommenterar jag: Hur stark är öppningen? Hur etableras karaktärerna? Hur introduceras konflikten? Fungerar berättarperspektivet? Kommer läsaren in i berättelsen? Hur sätter det inledande kapitlet tonen genom stil och språk? Vilka förväntningar väcker det första kapitlet hos läsaren för resten av berättelsen?

Du får ett utlåtande på omkring 2-3 sidor.

Priset gäller för kapitel upp till 1800 ord. Om kapitlet är längre än så tillämpas därefter löpande taxa på 12 öre/ord + moms 25% . Kostnaden för första-kapitel-analysen dras av om du sedan beställer ett helt lektörsutlåtande på samma manus.

Pris:

2000 kronor

+ moms 25%

 

LEKTÖRSUTLÅTANDE

I ett lektörsutlåtande gör jag en övergripande helhetsbedömning av ditt manus.

 

Det innebär att jag tittar på hur alla grundläggande delar fungerar, och att jag i ett konstruktivt och pedagogiskt formulerat utlåtande lyfter fram textens styrkor och förbättringsområden.

 

Till de grundläggande delarna hör saker som genre och stil, story, dramaturgi och struktur, perspektiv, karaktärer, gestaltning, dialog och språkbild.

 

Jag ger också konkreta förslag på hur du kan gå vidare med ditt manus och du får en handlingsplan som talar om hur du kan lägga upp arbetet framåt.

Utlåtandet du får omfattar omkring 6-10 sidor.

I lektörsutlåtandet ingår att jag gör löpande kommentarer i ditt manus. Det handlar då vanligtvis om saker jag får syn på under läsningen, såsom logiska luckor, felaktiga tempusväxlingar, tvära perspektivbyten, eller ställen där det uppstår frågetecken eller svårigheter att följa med i berättelsen. Men jag markerar också gärna delar som jag tycker är särskilt bra.

Normalt får du ditt utlåtande inom 4 veckor.

Pris:

2500 kronor i startavgift

+ 12 öre/ord

+ moms 25%

LEKTÖRSUTLÅTANDE LIGHT

Ett lektörsutlåtande light inkluderar samma övergripande helhetsbedömning av ditt manus som det vanliga lektörsutlåtandet, inklusive konkreta förslag på hur du kan gå vidare med manuset och en handlingsplan för arbetet framåt.

 

Utlåtandet du får omfattar omkring 6-10 sidor.

 

Skillnaden är att för ett lektörsutlåtande light gör jag inga löpande kommentarer i ditt manus under läsningen.

Normalt får du ditt utlåtande inom 4 veckor.

Pris:

2500 kronor i startavgift

+ 10 öre/ord

+ moms 25%

FÖRDJUPAT LEKTÖRSUTLÅTANDE

I ett fördjupat lektörsutlåtande får du allt som ingår i det vanliga lektörsutlåtandet, inklusive löpande kommentarer i ditt manus.

 

Därutöver fokuserar jag extra och går ordentligt på djupet i någon eller några aspekter av ditt manus som behöver det (beroende på omfattningen av arbetsinsatsen kan det bli fråga om en eller två stycken som vi bestämmer gemensamt). Det kan exempelvis handla om manusets genre och stilbild, dess struktur och dramaturgi, berättarperspektivet eller dispositionen. Genusteoretisk analys, intertextualitet och filosofiska aspekter ligger också inom mina kompetensområden.

 

Kring de aspekter jag går in i på djupet kommer du att få feedback och kommentarer av mer manusutvecklande karaktär. Det ingår då fördjupade förklaringar, utarbetade förslag och i relevanta fall exempel på hur texten kan revideras eller redigeras.

Utlåtandet du får omfattar omkring 12-16 sidor.

Normalt får du ditt utlåtande inom 4 veckor.

Pris:

4500 kronor i startavgift

+ 12 öre/ord

+ moms 25%

LÄSNING AV MANUS I ANDRA GENRER

Det är även möjligt att beställa lektörsutlåtanden för manus i andra genrer än romaner.

Jag lektörsläser diktsamlingar, prosalyrik, dramatik och blandgenrer.

Eftersom sådana manus kan se väldigt olika ut tillämpas inte någon fast taxa här, utan du är välkommen att höra av dig för att få en offert på en lektörsläsning av ditt manus.

 

Offerten kommer att vara baserad på en uppskattning av tidsåtgången för arbetet. Vänligen bifoga därför 2-4 provsidor av texten tillsammans med mailet med din offertförfrågan så att jag kan göra en överslagsräkning. Filformat från Word eller PDF föredras. Uppge också hur många ord manuset omfattar totalt.

Skicka ditt mail till maria@litteraturbyran.se

Pris:

begär offert

UTLÅTANDE PÅ SYNPOSIS

I ett synopsisutlåtande ger jag respons på din planerade story, dess dramaturgi och tänkta vändpunkter, hur början-mitten-slutet ser ut att kunna fungera, konflikten, kompositionen och om det verkar finnas några uppenbara logiska luckor.

 

Ett synposis är ett skelett eller en outline över din story som kan vara lite olika detaljerat skriven. Skicka en intresseförfrågan om utlåtande på synposis till mig via kontaktformuläret längst ner på den här sidan eller direkt till maria@litteraturbyran.se, så sänder jag dig en lista över vilken information som behöver framgå i ditt synposis för att jag ska kunna ge feedback på det!

 

Du får ett utlåtande på omkring 3-5 sidor.

Priset gäller för synopsis upp till 6000 ord. För synopsis som är längre än så tillämpas därefter löpande taxa på 10 öre/ord + moms 25% .

Pris:

3500 kronor

+ moms 25%

STARTPAKET (NY TJÄNST 2021)

Startpaket för dig som är i planeringsstadiet av ett nytt romanprojekt, och som vill få hjälp med att kolla att manusarbetet redan från början startar i en produktiv riktning.

I paketet ingår:

- ett synopsisutlåtande

- en första-kapitel-analys

- BONUS: 10% rabatt på lektörutlåtande när manuset är färdigt

Tjänsten passar också för dig som kanske har skrivit ett grovt första utkast av ett romanmanus och som vill prova mina tjänster inför den första redigeringsomgången av ditt manus. Rabattkupongen på lektörsutlåtande kan då användas på manusets nästa version.

Rabatterat pris på tjänsten gäller januari - april 2021.

Pris under lansering:

4000 kronor

+ moms 25%

(Ordinarie 5000 kronor

+ moms 25%)

 

OMLÄSNING AV MANUS

Om du efter att ha redigerat ditt manus utifrån ett lektörsutlåtande du har fått av mig, återkommer med samma manus och vill att jag läser det en gång till, erbjuder jag 20% rabatt på omläsningen.

Gäller vid beställning av samma typ av tjänst som vid det föregående tillfället.

Pris:

20% rabatt på tjänsten

MANUSUTVECKLING / REDAKTÖRSTJÄNST

Litteraturbyrån kan också hjälpa till med olika typer av manusutvecklingsuppdrag eller redaktörstjänster.

Har du ett manus som ska egenpubliceras och behöver hjälp med redaktörsläsning och slutputsning av texten i några omgångar innan den går till korrektur? Då kan jag hjälpa till att mangla ditt manus kapitel för kapitel, så att det blir i skick inför att sändas till korrekturläsare och sättare. Vanligtvis rekommenderas 2-4 omgångar där texten blir grundligt genomgången och finslipas.

Det går även att skräddarsy manusutvecklingstjänster där du kan få konkret hjälp med själva textarbetet och/eller stöd genom skrivhandledning, om du befinner dig i något skede av skrivandet där du har behov av mer handgriplig eller kontinuerlig hjälp för att lösa problem i texten.

Prissättning görs utifrån en uppskattning av tidsåtgången för uppdraget. Välkommen att höra av dig kring dina önskemål och behov, så kan vi diskutera ett upplägg som passar och en offert på detta.

Det går bra att höra av sig via kontaktformuläret längst ner på sidan eller genom att skicka ett mail direkt till maria@litteraturbyran.se

Pris:

begär offert

MANUSUTVECKLINGSSAMTAL

Det är möjligt att som tillägg till lektörstjänsterna addera ett eller flera uppföljande manusutvecklingssamtal, om det finns önskemål om eller behov av att senare få diskutera olika frågetecken eller alternativ som dyker upp inför eller under det följande redigeringsarbetet med texten.

 

Detta kan också kombineras med tjänsten manusutveckling för den som vill ha ytterligare personlig skrivhandledning.

Pris:

800 kronor per timme

+ 25% moms

Praktisk information om bokning av tjänster

Bokning och väntetid


Om du vill boka in ditt manus för lektörs- eller redaktörsläsning, hör av dig till maria@litteraturbyran.se för att komma överens om när du kan skicka din text. Skicka inte bara texten utan överenskommelse, eftersom det kan hända att jag redan är uppbokad just då. Just nu (våren 2021) har jag ungefär en månads väntetid för att ta emot nya manus.
Filformat


Jag jobbar företrädesvis i Word, och föredrar att texter skickas i formaten .doc eller .docx. Texter i PDF kan också fungera. Skicka helst texten formaterad i Times New Roman 12 punkter, och med 1,5 radavstånd och normala marginalinställningar. Diktsamlingar ska formateras i enkel spalt. Att sidorna blir lite luftiga och kanske något fler spelar ingen roll, eftersom prissättningen baseras på antalet ord, men det underlättar för mig när jag läser och kommenterar i texten.
Konfidentialitet


De texter jag arbetar med hanterar jag alltid med konfidentialitet. Inget innehåll sprids vidare, utan alla manus är ett förtroende som stannar hos mig. I varje fall tills jag förhoppningsvis får visa upp att författarens bok är publicerad och färdig!
Betalningsvillkor


Normalt skickar jag ut faktura i samband med att jag påbörjar ett uppdrag och betalningsvillkor brukar vara 30 dagar, vilket i regel sammanfaller ungefär med att det beställda lektörsutlåtandet levereras till dig som kund.

Kontakt

e-post:

maria@litteraturbyran.se

​​

telefon:

070 478 68 04

sociala medier:

  • Facebook - White Circle
  • White Instagram Icon

© 2021 Maria M. Berglund