BELYSER DET LITTERÄRA

Litteraturbyrån drivs av mig, Maria M. Berglund. Jag kan hjälpa dig som skriver och som söker lektörs- eller redaktörshjälp med ditt bokmanus. Som fil. dr. i litteraturvetenskap med mångårig erfarenhet av kvalificerad litteraturanalys åtar jag mig att läsa manus i de flesta genrer, även texter med mer litterära ambitioner, experimentell form, blandgenrer, prosalyrik, diktsamlingar och dramatik. Jag har också specialkompetens att djupläsa manus med fokus på exempelvis berättarperspektiv, tid/kronologi, genre/stilbild eller genusperspektiv om sådana önskemål finns. Med det sagt, måste ditt manus naturligtvis inte ha någon sådan inriktning för att du ska kunna kontakta mig om hjälp med ditt skrivande, jag läser mer än gärna populärlitterära manus!

Jag åtar mig också föreläsningsuppdrag inom en rad litteraturvetenskapligt relaterade områden, som exempelvis berättarröst och synvinkel i litterära texter, olika genusvetenskapliga perspektiv på skönlitteraturen, litteraturhistorieskrivning, och de kvinnliga författarnas plats i litteraturens historia. Den publik jag vänder mig till är vanligtvis universitetsstudenter, högskolor, grupper av verksamma svensklärare, gymnasieelever i svenska, folkhögskolekurser i skrivande eller olika kulturföreningar.

Tjänster

FÖRSTA-KAPITEL-ANALYS

Det första kapitlet är ofta avgörande, både när det handlar om att skicka ditt manus till förlag och när det handlar om att fånga in läsarna i din story. I en första-kapitel-analys tittar jag på hur öppningen i ditt manus fungerar.

LEKTÖRS-UTLÅTANDE

I ett lektörsutlåtande får du en övergripande helhetsbedömning av ditt manus. Det innebär att jag går igenom hur alla grundläggande delar fungerar och lyfter fram textens styrkor och förbättringsområden. Du får också en handlingsplan för arbetet framåt.

FÖRELÄSNINGS-PAKET

Utifrån önskemål och behov kan olika föreläsningspaket skräddarsys - alltifrån korta föredrag till heldagskurser. Inslag som gruppdiskussioner, skrivövningar och textanalys kan också ingå om så önskas.

OmDÖMEN

"Det finns inget bra sätt att linda in detta så jag går rakt på sak: detta var tamejfan den mest ambitiösa och mest användbara respons jag någonsin fått - jag är imponerad!"

JAN BJÖRKMAN, FÖRDJUPAT LEKTÖRSUTLÅTANDE 

"Stort tack för ditt gedigna arbete med mitt manus! Jag är mycket nöjd med utlåtandet, som har hjälpt mig att se på manuset från nya vinklar. Jag har redan börjat pröva nya grepp enligt dina förslag."

HEDVIG-CHRISTINA HELL, LEKTÖRSUTLÅTANDE 

"Jag är så oerhört tacksam för att jag fick kontakt med dig och för att du tog dig an mina dikter. Ditt lektörsutlåtande har gjort så mycket gott för mig som person och för mitt skrivande. Det är tydligt, rakt på (som jag önskade) och många tips och tankar runt mitt skrivande. Jag kommer att varmt rekommendera dig som lektör till andra, för ditt gedigna arbete, din noggrannhet, din förmåga att se detaljer i texten och ge klar och tydlig respons."

JOHANNA EISFELDT, 

FÖRDJUPAT LEKTÖRSUTLÅTANDE 

 
Kontakt

e-post:

maria@litteraturbyran.se

​​

telefon:

070 478 68 04

sociala medier:

  • Facebook - White Circle
  • White Instagram Icon

© 2020 Maria M. Berglund