top of page
  • Writer's pictureMaria M. Berglund

Perspektiv i en berättelse kan liknas vid en filmkamera

Updated: Mar 30, 2021Perspektiv i en roman eller i en novell handlar dels om VEM som berättar händelseförloppet för läsaren, och dels om VILKEN SYNVINKEL händelserna skildras genom.


För att dra en parallell till filmens värld skulle detta kunna jämföras med VEM som "håller i filmkameran" å ena sidan, och VILKEN karaktär som har satt sitt "känslofilter" över bilden å andra sidan.(Alla bilder i inlägget kommer från Unsplash)För att illustrera hur jag menar, ska jag bryta ner detta i två frågor som det är meningsfullt att ställa sig när det handlar om perspektiv.

Den första frågan:


VEM är det som berättar / VEM är det som "håller i filmkameran"?
Är den som ”håller i kameran” någon annan än de agerande karaktärerna i berättelsen, någon som befinner sig osynlig utanför bilden?

Någon som kan göra utzoomningar, höja blicken och svepa över berättelsens landskap?


Som kan filma och klippa mellan olika platser om den vill?
Och också zooma in på vad den vill, varsomhelst?
Eller är det istället någon av karaktärerna som ”håller i kameran” i berättelsen? Som bara kan filma från den plats där den själv befinner sig?


I så fall vilken karaktär, på vilken plats?


Eller växlar det kanske mellan flera olika karaktärer som "håller i kameran"?


Den andra frågan:


VILKEN SYNVINKEL eller VILKET "känslofilter" visas händelseförloppet / bilden genom?

Är händelseförloppet mer neutralt och objektivt skildrat? Utan känslomässig infärgning?


Eller sitter det ett ”känslofilter” över bilden, så att allt som sker framträder genom någon karaktärs upplevelse eller sinnesstämning?


I så fall, bara en karaktärs eller växlar det mellan flera olika?Vilken eller vilka karaktärers upplevelser eller sinnesstämningar är det som anger tonen? Och hur påverkar detta hur scenen gestaltas och med vilka ord den skildras?
Observera här att om det är någon av karaktärerna i berättelsen som "håller i filmkameran", är det i regel genom sitt eget "känslofilter" den karaktären återger händelserna.
Skrivövning DU kan göra utifrån detta:För att öva på perspektiv kan du prova att skriva en och samma scen i olika versioner, genom olika berättarröster och / eller genom olika synvinklar.


Välj exempelvis en scen ur någon känd berättelse eller någon roman du har läst, och prova att skriva om scenen genom en annan berättarröst eller genom en annan karaktärs upplevelse av situationen. Hur blir scenen då? Vilken information kan framkomma genom det nya perspektivet och på vilket sätt?


Eller hitta på en egen scen, och prova att skriva denna scen flera gånger betraktad genom olika berättarröster / olika "filmkameror". Prova också att skriva din scen genom olika karaktärers "känslofilter".
184 views0 comments

Kommentare


bottom of page